Partners

citroen

Vi är och har varit auktoriserade att reparera deras bilar sedan 1950. Tyvärr har den eran gått i graven från och med den 1/9-2013. Detta innerbär att vi inte längre gör några garantireparationer åt Citroen men att vi är kvar som en fristående Citroenverkstad. Vi utför  service och  övriga reparationsarbeten med deras original delar. Vi saluför alla tillbehör till Citroën.

wurth

Vi monterar deras inredningar och köper vårt förbrukningsmaterial genom dom. Vi köper även en del verktyg och tillbehör genom dom.

 

dinx

Vår leverantör av bensin och diesel.

 

worksystem_logo

Vi är även återförsäljare av Worksystems fordonsinredningar.